Μη Βίαιη

Επικοινωνία

Η Μη Βίαιη Επικοινωνία αποτελεί μια διαδικασία που μας υποστηρίζει να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και τους άλλους, με συμπόνοια και ενσυναίσθηση, βαθαίνοντας τις προσωπικές σχέσεις.


Στη Μη Βίαιη Επικοινωνία επιλέγουμε να εστιάσουμε την πρόθεσή μας στη σύνδεση και συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε αυτά τα στοιχεία της επικοινωνίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία της σύνδεσης.


Σταδιακά, αρχίζουμε να ξεχωρίζουμε τι μας ενώνει και τι μας απομακρύνει, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και μαθαίνουμε να εκφράζουμε την ουσία μας, μέσα από μια καινούρια γλώσσα. Η γλώσσα της Μη Βίαιης Επικοινωνίας γίνεται σιγά σιγά η εσωτερική μας φωνή η οποία εκφράζει αλλά και σχηματοποιεί τη συνειδητότητά μας. Η συνειδητότητα και η γλώσσα της Μη Βίαιης Επικοινωνίας θρέφουν την εσωτερική μας ικανότητα να συνεισφέρουμε στους άλλους και μειώνουν τη συμπεριφορά που πηγάζει από την ενοχή, την ντροπή και τον φόβο.

 Οφέλη της Μη Βίαιης

Επικοινωνίας: 

  

 • Βαθαίνει την επικοινωνία

 • Βελτιώνει τις σχέσεις

 • Υποστηρίζει τη συνεργασία

 • Προωθεί τη σύνδεση με τον εαυτό μας

 • Βοηθά την επίλυση συγκρούσεων

Σε ποιους

απευθύνεται:

  

 • Γονείς

 • Εκπαιδευτικούς

 • Ζευγάρια

 • Οργανισμούς

 • Συνεργατικές ομάδες

 • Οποιονδήποτε θέλει να αντιμετωπίσει μια σύγκρουση

 • Οποιονδήποτε θέλει να συνδεθεί βαθύτερα με τον εαυτό του και τους άλλους

Η Μη Βίαιη Επικοινωνία αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Dr Marshall Rosenberg, ενώ σπούδαζε με τον Carl Rogers, τον πατέρα της ενσυναίσθησης. Ο Dr M. Rosenberg είχε ένα όραμα για έναν ειρηνικό κόσμο, όπου οι ανάγκες όλων θα είναι σημαντικές.

01

Γέφυρες Επικοινωνίας

Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία του Dr Marshall Rosenberg.

02

Μιλώντας στην καρδιά των παιδιών

Εισαγωγικό εργαστήριο στη ‘’μη βίαιη επικοινωνία’’ για γονείς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.