ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εισαγωγικό εργαστήριο στη ‘’μη βίαιη επικοινωνία’’ για γονείς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά

 

Θα θέλατε να:

  • Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά να γίνουν αυτόνομοι άνθρωποι που
    πιστεύουν στον εαυτό τους;

  • Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους;

  • Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη συνεργασία, χωρίς επιβράβευση και τιμωρία;

  • Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις συγκρούσεις και τις εντάσεις σε ευκαιρίες
    σύνδεσης και μάθησης;

 

Ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας και στα παιδιά έχει τεράστιο αντίκτυπο στα συναισθήματα, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας. Αυτό το εργαστήριο απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και επιθυμούν να χτίσουν ένα περιβάλλον ειρήνης, αυθεντικότητας και βαθιάς σύνδεσης, όπου οι ίδιοι και τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν τη σχέση με τον εαυτό, τους άλλους και τη ζωή.

 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα εξερευνήσουμε πώς το μοντέλο της μη βίαιης επικοινωνίας μπορεί να μας βοηθήσει να ελευθερωθούμε από τις κρίσεις και τις κατηγορίες για τον εαυτό μας και το παιδί. Να μάθουμε να συνδεόμαστε, βαθιά με οδηγό τα συναισθήματα και τις ανάγκες. Να σχεδιάζουμε στρατηγικές που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων στο σπίτι ή τον εκπαιδευτικό χώρο. Αυτό το εργαστήρι έχει σχεδιαστεί για όλους όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τρόπους και να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να επικοινωνούν βαθιά και ουσιαστικά με τον εαυτό τους και τους άλλους.

 

 

Το εργαστήριο έχει στόχο να δώσει:

Έμπνευση και πρακτικά εργαλεία, για βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό μας και τα παιδιά. Γνώση και βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των παιδιών. Πρακτικά εργαλεία επικοινωνίας, για την καλλιέργεια της συνεργασίας, τη θέσπιση ορίων και τη διαχείριση εντάσεων και συγκρούσεων. Χώρο στη δημιουργία μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται για την ειρηνική ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γέφυρες

Επικοινωνίας

Δεσμοί

Καρδιάς

Thai Yoga

Massage