Αναζήτηση

Ομάδες πρακτικής

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading.

Οι ομάδες πρακτικής είναι ένας χώρος για την συστηματική εξάσκηση δεξιοτήτων

επικοινωνίας των ανθρώπων που έχουν παρακολουθήσει ένα από τα εργαστήρια Μη

Βίαιης Επικοινωνίας.


Οι ομάδες πρακτικής είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος για τη δημιουργία μιας κοινότητας

ανθρώπων που μοιράζονται τη συνειδητότητα της Μη Βίας και θέλουν να εμβαθύνουν τις

γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.


Συνήθως, οι συναντήσεις διαρκούν 2,5 ώρες και περιλαμβάνουν εξάσκηση του μοντέλου

πάνω σε καθημερινά παραδείγματα, ασκήσεις ακρόασης με ενσυναίσθηση, ειλικρινούς

έκφρασης με καθαρότητα καθώς και ενσυναίσθησης προς τον εαυτό μας.


Για να συμμετέχετε ή να δημιουργήσετε μια ομάδα πρακτικής στο χώρο σας contact.

0 προβολές
Choose Empathy

Το Choose Empathy δημιουργεί "χώρο" για εξερεύνηση και εξάσκηση στην ποιότητα της ενσυναίσθησης.

Email: choose-empathy@outlook.com

Τηλέφωνο: (+30) 694 662 8795

  • Facebook
Κάνε εγγραφή και μάθε τα νέα μου!

© 2019 Choose Empathy

Created by Solomon