Υπηρεσίες

Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε

Μεταξύ εργαστηρίων, ατομικών συνεδριών και ομαδικών συναντησεών

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γέφυρες Επικοινωνίας

Μιλώντας στην καρδιά των παιδιών

Δεσμοί

Καρδιάς

Thai Yoga

Massage

Οι ατομικές συνεδρίες απευθύνονται σε γονείς, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και όποιον άλλο θα επιθυμούσε να ενσωματώσει την ενσυναίσθηση στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή.
 

Οι συνεδρίες είναι ένας χώρος καλλιέργειας και πρακτικής εξάσκησης δεξιοτήτων ειρηνικής επικοινωνίας και σύνδεσης. Σε αυτό το χώρο εξερευνούμε καθημερινά περιστατικά και προβληματισμούς μέσα από την οπτική της συμπόνοιας και της ενσυναίσθησης. Ο χαρακτήρας των συνεδριών είναι εκπαιδευτικός και δε θα πρέπει να συγχέεται με την ψυχοθεραπεία.


Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται και μέσω διαδικτύου και μπορούν να λάβουν χώρα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 Οι ομαδικές συναντήσεις είναι ένας χώρος για μάθηση, μοίρασμα και συστηματική εξάσκηση δεξιοτήτων.
 

Είναι ένας όμορφος τόπος για τη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που μοιράζονται κοινές ανησυχίες και ενδιαφέροντα και θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.
 

Συνήθως, οι συναντήσεις διαρκούν 2 ώρες και περιλαμβάνουν εξάσκηση πάνω σε καθημερινά παραδείγματα, ασκήσεις ακρόασης με ενσυναίσθηση, ειλικρινούς έκφρασης με καθαρότητα καθώς και ενσυναίσθησης προς τον εαυτό μας.